O NAMA


PORT GREEN je Internet portal preko kojeg možete:
  • Kupiti proizvode koji mogu zameniti duvan i nikotin
  • Zaraditi novac tako što ćete postati naš distributer
  • Informisati se o snašim proizvodima

MISIJA

Obezbediti potrošačima u Srbiji i okruženju korišćenje herbalnih cigareta bez duvana i nikotina.

VREDNOSTI – Šta je važno za nas?

Orijentisanost prema kupcu/distributeru – Trudimo se da ispunimo sve potrebe kupca/distributera koje su u našoj moći (stalna raspoloživost svih proizvoda, fleksibilnost u plaćanju i dostavi, pravovremena isplata, transparentan pregled stanja zarada u svakom trenutku, obezbeđenje stabilnog i sigurnog alata poslovanja)
Kvalitet - Neumorno se zalažemo da naši proizvodi, usluge i integritet uvek budu najkvalitetniji na tržištu.
Međuljudski odnosi – Odnosimo se jedni prema drugima unutar organizacije, kao i prema vanjskim saradnicima i kupcima pošteno, dostojanstveno, odgovorno i sa poštovanjem. Prihvatamo naše razlike, sarađujemo, otvoreno diskutujemo i radimo složno u timu.
Efikasnost – Radimo na stalnom poboljšanju procesa rada, uslova rada, smanjenju troškova, povećanju prometa i profita.
Svako delovanje zaposlenog treba da doprinese kreiranju pozitivne radne atmosfere.

VIZIJA – Šta želimo da postignemo?

Da postanemo vodeći snabdevač herbalnih cigareta bez duvana i nikotina u regionu.

Ostanimo u kontaktu